ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก กนกอร(ท็อป)ผู้เข้าชมบล๊อกสามารถดูรายละเอียดการนำเสนอผลงานเพื่อการศึกษาและความรู้ที่จะได้รับมากๆนะค่ะ

รายงานจิตวิทยาการเรียนการสอน

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  อาจาร์ยผู้สอนสุจิตตรา  จันทร์ลอย
  ปีการศึกษา   2553
 นางสาวกนกอร  บุญเกณฑ์ นักศึกษาป. บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 13 หมู่ 2
 ชื่อเล่น  ท็อป
 คณะครุศาตร์
 ประวัติส่วนตัว
 เกิดวันที่ 7 กันยายน 2519 เกิดที่ จังหวัดหนองคาย
 การศึกษา ปริญาตรี เอกเกษตรศาตร์ทั่วไป     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 ประสบการณ์ทำงาน  ผู้จัดการแผนกอาหารสด ที่เทสโก้โลตัส 6ปี
 ตำแหน่งงานปัจจุบัน  เป็นครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ที่โรงเรียนวัดน้ำพุ
 คติประจำใจ  ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 เบอร์โทร  080-669-3998
 E-mail  kanokon_2519@hotmail.com

ผลงานประดิษฐ์ตัวอักษรห้วข้อ 3แบบ

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

ความรู้เรื่องที่เรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสีและตัวอักษร

ความรู้เรื่องที่เรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสีและตัวอักษร
   Contour  drawing
  สิ่งที่ได้รับ
  1.  สมาธิ
   2.  ซื่อสัตย์
   3.   ตื่นเต้น
   4.   ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
   5.   การไม่ต้องคำนึงภาพเหมือนจริง
            ความรู้เรื่องรูปภาพ
แบ่งไว้เป็น  3  ประเภท
1.   Realistic  (ภาพเหมือนจริง)
2.   Distrotion (ภาพบิดเบือน/ลดตัดทอน)ล้อเรียนของจริง
3.   Abstract   (ภาพแบบนามธรรม/ภาพจินตนาการ
เทคนิคการ จุดห้ามยางลบกับลิขวิด
1.    เส้นตรง  
2.    เส้นไม่ตรง   
เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวาดภาพ
1.    การกำหนดจุดเพื่อกำหนดขนาด
2.    ลากเส้นจากภายนอกก่อกนภายใน
3.    การแลเงเก็บรายระเอียด
สิ่งที่คำนึงถึงการวาดภาพ
1.    ขนาดต้องไกล้เคียงกับของจริง
2.    ห้ามซ้ำเส้นหรือย้ำเส้น
3.    ห้ามลากเส้นขนแมว
4.    ห้ามใช้ดินสอ ยางลบและลิขวิด
การวาดเส้นตรง
การวาดวงกลม
การวาดเส้นอิสระ

การ์ตูนโคมิก (Comic)
เรื่องราว    ฉาก     ตอน 2-3 ภาพ
ขั้นตอนการวาดการ์ตูนโคมิค
1.    ฉากกลาง  ( Middleground)
2.    ฉากหน้า   (Foreground)
3.    ฉากหลัง   (Black ground)
ความรู้เรื่องสี
สีแบ่งเป็น  2 โทน
-         โทนร้อน
-         โทนเย็น
โทนเย็น     
ชุดสีที่ 1  ดำ. น้ำเงิน.เขียวแก่
ชุดสีที่ 2  น้ำเงิน.เขียวแก่.เขียวอ่อน
ชุดสีที่ 3  เขียวแก่.เขียวอ่อน.เหลือง สีเหลืองอยู่ได้ทั้งร้อนและเย็น

โทนร้อน  
   ชุดสีที่ 4  เหลือง.ส้ม.แดง
    ชุดสีที่ 5  ส้ม.แดง.น้ำตาล
     ชุดสีที่ 6  แดง.น้ำตาล.ดำ

ชุดสีพิเศษ
 

Tint =  Hue +White
               สีแท้   ขาว
          สีน้ำเงิน + ขาว =   ฟ้า
          แดง + ขาว =     ชมพู
     สี shope  = Hue +black
                                   สีแท้ + ดำ
ฟ้า + ชมพู + ม่วง =

แม่ สี เคมี             
ตัวอักษร หัวเรื่อง
คุณค่าของตัวอักษร และหัวเรื่อง
1.    สรุปภาพรวมของเนื้อหา
2.    เร้าความสนใจ
3.    สื่อความหมายได้รวดเร็ว
ลักษณะตัวอักษรหัวเรื่องที่ดี
1.    ขนาดใหญ่
2.    ได้ใจความ
3.    เด่น
4.    สั้น
5.    สวยงาม

วิธีประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง
   -  การใช้เส้นคู่ขนาบให้แต่ละตัวห่างกันพอสมควร
  -  เขียนเส้นขนาบตามทิศทางของเส้นแกน
  -  ตกแต่งให้สวยงามและอาจลบเส้นแกนออกได้
  -  ความแข็ง แรงมั่นคง ใช้เส้นตรงเป็นหลักสำคัญ
  -  ความไม่แน่นอนความลึกลับใช้เส้นปะขาดๆหายๆ
  -  ความรักความอ่อนโยนใช้เส้นโค้งเป็นหลักสำคัญ
  -  ความน่ากลัวน่าเกลียดใช้เส้น ซิกแซกเป็นหลักสำคัญ 
     ความตลก ขบขันใช้เส้นอย่างอิสระไม่เป็นระเบียบ

รูปภาพของฉัน

รูปภาพ

เพลงชอบ